Кодекс честі Чернігівського земляцтва в місті Києві