До уваги земляків — абітурієнтів

  • warning: Parameter 1 to image_display() expected to be a reference, value given in /home/oldchzorg/public_html/includes/module.inc on line 476.
  • warning: Parameter 1 to image_display() expected to be a reference, value given in /home/oldchzorg/public_html/includes/module.inc on line 476.
  • warning: Parameter 1 to image_display() expected to be a reference, value given in /home/oldchzorg/public_html/includes/module.inc on line 476.

Земляків – абітурієнтів запрошуємо вступати на навчання до провідних університетів України.

У сучасному світі головним ресурсом прогресу та процвітання є інтелектуальний капітал. Визначальну роль у розвитку цього ресурсу відіграють провідні університети країни. Саме вони забезпечують підготовку наукової, політичної та бізнесової еліти, а також сприяють інтелектуалізації всіх сфер життєдіяльності українського суспільства. Університетська освіта закладає потенціал успіху в подальшій професійній діяльності людини. Тільки вона формує комплекс необхідних знань, навичок і установок, готовність до творчого інноваційного мислення. Це, в свою чергу, забезпечить конкурентоспроможність кожного на ринку праці, дозволить реалізувати свій талант.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КНЕУ імені Вадима Гетьмана – самоврядний (автономний) дослідницький ВНЗ IV рівня акредитації, який об'єднує у власному освітньо-інформаційному просторі базовий вищий навчальний заклад у Києві (9 факультетів), Кримський економічний інститут (4 факультети) та 6 коледжів (Київський економічний коледж, Київський колеж інформаційних систем і технологій, Київський коледж економіки і управління, Сімферопольський коледж управління, Криворізький коледж економіки та управління, Роменський коледж), де загалом навчається понад 36 тисяч студентів, яких тільки у базовому навчальному закладі навчають 8 академіків і членів-кореспондентів Національної академії наук України та галузевих академій, понад 127 професорів, докторів наук, 507 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за напрямами:

«Економіка та підприємництво» – економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, економіка агропромислових формувань, управління персоналом та економіка праці, прикладна статистика, маркетинг, фінанси і кредит, банківська справа, облік і аудит, облік і аудит в АПК;

«Право» – правознавство;

«Менеджмент та адміністрування» – менеджмент; галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» – комп'ютерні науки.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, що враховуються при вступі до КНЕУ імені Вадима Гетьмана наведений в таблиці 1.

Адреса приймальної комісії КНЕУ імені Вадима Гетьмана:

проспект Перемоги 54/1 кім. 116, м. Київ, 03680

Більш детальну інформацію щодо вступу до КНЕУ імені Вадима Гетьмана в 2012 році, а також Правила прийому можна знайти на Інтернет - сторінці Приймальної комісії за адресою: http://kneu.edu.ua/ua/abiturients/. Задати питання щодо вступу можна на e-mail: pryimkom@kneu.edu.ua

 

Національний університет державної податкової служби України

Національний університет державної податкової служби (НУДПС) України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет, розташований на 23 га паркової зони у мальовничому місті Ірпені за 25 км від Києва, є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України.

В університеті працюють висококваліфіковані викладачі – 65 докторів, майже 300 кандидатів наук, 66 професорів і 194 доценти. Кожного навчального року понад 100 викладачів проходять підвищення кваліфікації та стажування у Державному комітеті статистики України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку; Чернігівському обласному педагогічному інституті післядипломної освіти; Національному авіаційному університеті та чимало інших.

У структурі НУДПС України функціонують: Київський фінансово-економічний коледж; Інститут післядипломної освіти; Науково-дослідний інститут фінансового права; Науково-дослідний центр з проблем оподаткування.

Підготовка фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за напрямами:

«Економіка та підприємництво»: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування, банківська справа), облік і аудит;

«Менеджмент і адміністрування»: менеджмент;

«Право»: правознавство, правоохоронна діяльність;

«Інформатика та обчислювальна техніка»: комп’ютерні науки;

«Соціально-політичні науки»: практична психологія;

«Соціальне забезпечення»: соціальна робота.

Перелік загальноосвітніх предметів конкурсного відбору для вступу на навчання до НУДПС України наведений в таблиці 2.

Адреса університету:

вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201; їхати з м. Києва (ст. м. «Святошин») електропоїздом до ст. Ірпінь, а потім автобусами № 6, 7 до зупинки «Університет» або маршрутними таксі №379, 380, 381 зі ст. м. «Святошин».

Телефони: (0-4597) 56-595, 57-571. Факс: (0-4597) 60-294.

Веб-сайт: www.asta.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя та навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро - і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного та правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу та контролю за дотриманням стандартів, якістю та безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

На 20 факультетах базового закладу університету (м. Київ), у Південному філіалі НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» і в 12 регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 39 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження НУБіП України забезпечують понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі: 350 - професорів і докторів наук; понад 1380 - доцентів і кандидатів наук.

Прийом студентів на навчання у 2012 р. буде проводитись на програми підготовки бакалаврів за такими формами навчання: денна, заочна, заочна з елементами дистанційного навчання, екстернатна.

Підготовка фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за напрямами:

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

«Агрономія»;

«Біотехнологія»;

«Будівництво»;

«Ветеринарна медицина»;

«Водні біоресурси та аквакультура»;

«Геодезія, картографія та землеустрій»;

«Деревооброблювальні технології»;

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

«Економіка підприємства»;

«Економічна кібернетика»;

«Електротехніка та електротехнології»;

«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;

захист рослин»;

«Комп’ютерні науки»;

«Лісове і садово-паркове господарство»;

«Маркетинг»;

«Машинобудування»;

«Менеджмент»;

«Облік і аудит»;

«Право»;

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»;

«Соціальна педагогіка»;

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;

«Транспортні технології (за видами транспорту)»;

«Філологія (переклад)»;

«Фінанси і кредит»;

«Харчові технології та інженерія».

Перелік загальноосвітніх предметів конкурсного відбору для вступу на навчання до НУБіП України наведений в таблиці 3.

Документи до НУБіП України вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната №12. Їхати від станції метро «Либідська» мікроавтобусом № 212.

Прийом документів щоденно з 8.30 до 17.30, у суботу – з 9 до 14 години. Неділя – вихідний.

тел. (044) 258-42-63, 527-83-08

http: www.nubip.edu.ua   

e-mail: commission@twin.nauu.kiev.ua

 

Вступники особисто подають заяву про вступ до національного університету за встановленою формою.

До заяви вступник додає:

документ про освіту і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступу на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086 – о;

шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон); військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу та громадянство);

інші документи подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів

Бажаємо Вам успіху у принципово важливий період життя – виборі професії!

Члени Чернігівського земляцтва в м. Києві:

Любов ЛУКЯНЕНКО, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту КНЕУ імені Вадима Гетьмана;

Анатолій ШОСТАК, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування;

Олександр РОЗУМ, проректор Національного університету державної податкової служби України генерал-майор податкової міліції