У ГРУДНІ СВЯТКУЮТЬ СВІЙ ЮВІЛЕЙ

СОЛОВЙОВА Анастасія Іванівна – 85ліття. Народилася 21 грудня 1924 року в селі Сокиринці Прилуцького району. Пенсіонерка. Працювала редактором видавництва "Наукова думка". Нині – на пенсії.

ШИМАНСЬКА Лідія Федорівна – 70річчя. Народилася 2 грудня 1939 року в Києві. Голова фонду "Відродження".
 
ПОТОЦЬКИЙ Микола Кирилович – 70річчя. Народився 5 грудня
1939 року в селі Лебедівка Козелецького району. Доцент кафедри патологічної анатомії Національного аграрного університету.
 
КЕДРОВ Владислав Захарович – 70річчя. Народився 12 грудня
1939 року в селі Церковище Козелецького району. Нині – на пенсії. Пра*
цював завідуючим лабораторією інформаційних систем Київського оп*
тико*механічного технікуму. Викладач.
 
МАКАРЕНКО Євгенія Анатоліївна – 65річчя. Народилася 3 груд*
ня 1944 року в місті Прилуки. Завідувач кафедри міжнародних ко*
мунікацій та зв'язків з громадськістю. Провідний науковий співробітник
інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, про*
фесор кафедри міжнародної інформації інституту міжнародних відно*
син Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат філологічних наук, доктор політичних наук. Професор.
Заслужений діяч науки і техніки України. Ветеран праці. Член
Національної спілки журналістів України, член*кореспондент Міжна*
родної кадрової академії при ЮНЕСКО.
Автор понад 350 наукових публікацій.
Відзначена численними високими державними нагородами.
Бере активну участь у Прилуцькому осередку земляцтва, опікується
дитячим будинком "Надія".
 
ТЕЛАТНИК Михайло Іванович – 60річчя. Народився 2 грудня
1949 року в селі Новий Биків Бобровицького району. Працює начальни*
ком ЖБУ Київміськбуду.
 
КРАСНИК Микола Григорович – 60річчя. Народився 9 грудня
1949 року в селі Сираї Козелецького району. Завідувач групою, голов*
ний консультант секретаріату Комітету з питань аграрної політики та
земельних відносин Апарату Верховної Ради України.
 
ПІНЧУК Анатолій Миколайович – 60річчя. Народився 20 грудня
1949 року в селі Марківці Бобровицького району. Працює заступником
начальника відділу Головного обчислювального центру Укрзалізниці.
лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки. Почесний
працівник транспорту України.
 
Обирався депутатом Дарницької районної ради м. Києва.
 
КОЗЛОВ Олександр Миколайович – 60річчя. Народився 21
грудня 1949 року в селі Дігтярівка Новгород*Сіверського району. Зас*
тупник начальника відділу енергозбереження, механізації та охорони
праці Держводгоспу.
 
ОХРІМЕНКО Ольга Павлівна – 55річчя. Народилася 5 грудня
1954 року в місті Щорс. Працює завідуючою кафедрою світової літера*
тури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
Кандидат філологічних наук.
 
ОХОНЬКО Людмила Георгіївна – 55річчя. Народилася 20 грудня
1954 року в місті Ніжин. Практикуючий психолог Реабілітація*Центру.