Носівчани сприяють Вікіпедії

За сприяння членів Носівського відділення Чернігівського земляцтва у місті Києві члена-кореспондента Лісівничої академії наук України, доктора сільськогосподарських наук, професора Федора Бровка та члена правління і виконавчого директора ГО «Вікімедіа Україна» Юрія Пероганича отримано дозвіл на вільне використання у Вікіпедії видання «Лісівнича академія наук України: Довідник / За редакцією професора Ю. М. Дебринюка. — Львів: Камула, 2010. — 340 сторінок. ISBN 978-966-433-049-4».

Довідник містить відомості про дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних (іноземних) членів за колективних членів Лісівничої академії наук України. Подано також історію створення Академії, її цілі та завдання, вміщено основні документи, на яких грунтується її діяльність.

Дозвіл надав 12 жовтня 2012 дійсний член (академік) Лісівничої академії наук України, академік-секретар ЛАН України, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України Юрій Дебринюк.